Om uWork

We connect. You work.

uWork team

For bare noen år siden var det ingen som hadde hørt om delingsøkonomi, men i dag ser vi dette fenomenet snu en rekke bransjer på hode, ofte på ekstremt kort tid. uWork er norges første bemannings-plattform som baserer seg på delingsøkonomien, og vi har en ambisjon om å transformere og effektivisere måten vi søker jobb på i helse- og omsorgssektoren.

uWork har som mål å samle alle oppdragsgivere og omsorgsarbeidere i bransjen på én plattform, slik at de enkelt kan finne fram til hverandre basert på ferdigheter og behov. Med en profil på uWork vil du umiddelbart få tilgang til et hav av karrieremuligheter i helse- og omsorgssektoren, enten du ser etter noe fast eller midlertidig arbeid Profilen din fungerer som en digital CV, noe som betyr at du kan melde interesse for oppdrag og stillinger med et tasteklikk. Hver dag sender vi flere titalls omsorgsarbeidere på vikar-oppdrag og faste stillinger innenfor barnevern, BPA, sykepleie, rus og psykiatri.

I motsetning til tradisjonelle vikarbyrå vil du som uWorker være en del av et større nettverk med omsorgsarbeidere og avdelinger på kryss og tvers av hele landet. Dette gir deg en unik mulighet til å jobbe med varierte utfordringer som gir deg bredere erfaring som omsorgsarbeider.